Een spel vol keuzes, net als het leven

Praten over de laatste fase van ons leven, dat doen we niet zo makkelijk. Zelfs niet als we ongeneeslijk ziek zijn. Dat moet anders, vindt Palliatieve Zorg Nederland. Want als je weet wat je echt belangrijk vindt, kun je die wensen beter delen. Met je naasten én je zorgverlener. En dat verbetert (straks?) de kwaliteit van je leven. De vraag van PZNL was dan ook: hoe krijgen we die belangrijke gesprekken op gang? Hoe maken we het ‘normaal’ om het erover te hebben – ook als je niet ziek bent?

Ons antwoord? Een spel. Juist omdat dat iets luchtigs heeft. Want wij geloven niet dat extra zwaarte het gesprek helpt. Bovendien hoeft praten over de dood niet altijd lastig te zijn. Het kan ook mooi zijn. Interessant. Waardevol. Opluchtend. Soms zelfs grappig. We kozen ook voor een lichte toon: serieuze kwesties in gewonemensentaal.

We stelden prikkelende dilemma’s, stellingen en vragen op. Want pas wanneer het schuurt, kom je tot de kern. Pas dan wordt duidelijk wat je écht belangrijk vindt. Ook besloten we dat de kaartjes niet alleen over ziek zijn en de dood, maar vooral over het leven moesten gaan. Over wat er nog kan en mogelijk is.

Het spel kreeg de naam Kiezen & Delen. Omdat de palliatieve fase gáát over kiezen en delen. Kiezen hoe je de rest van je leven wilt invullen. En dit delen met je naasten en je zorgverleners. Wel wilden we een bredere doelgroep aanspreken dan alleen (ongeneeslijk) zieke mensen. Want praten over het leven en de dood is voor iedereen zinvol. Of je nou jong, oud, ziek of gezond bent. Bovendien kan je het spel dan echt samen spelen.

En? Werkt het? Nou, we zijn al door de voorraad heen. Er zijn 8700 exemplaren besteld door mensen uit het hele land. En de netwerkcoördinatoren van de palliatieve zorg in Nederland hebben er maar liefst 20.000 aangevraagd. Dus ja, wij denken dat het werkt. Dat het nodig was. Hoe mooi om daaraan bij te kunnen dragen.